Цільова аудиторія

Група користувачів, на яку націлена діяльність бізнесу. Може бути сегментована по різним параметрам в залежності від мети інтернет-реклами.